Pedagog
Kanał YouTube

Działania realizowane przez pedagoga szkolnego:

 • Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.
 • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych.
 • Opieka nad uczniami szczególnej troski, współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne).
 • Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i społecznych.
 • Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
 • Kontrolowanie postępów w nauce uczniów zagrożonych i drugorocznych.
 • Współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • Wspieranie rodziców uczniów z trudnościami w formie konsultacji i porad wychowawczych.
 • Diagnozowanie aktualnych problemów wychowawczych w szkole.
 • Prowadzenie profilaktyki szkolnej poprzez gazetki, konkursy, udział w kampaniach społecznych.

Pedagogiem szkolnym jest mgr Mariola- Dorota Olszewska i mgr Małgorzata Dobrowolska.

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

Poniedziałek   08:00 – 16:00 – 15:30
Wtorek           08:00 – 17:00
Środa              08:00 – 16:00
Czwartek        08:00 – 15:00
Piątek             08:00 – 12:30