Statut szkoły
Kanał YouTube


Pieczątka szkoły

Załącznik do uchwały

nr 20/2017 Rady Pedagogicznej

z dnia 21 listopada 2017r.STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W MŁAWIE

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 Informacje o szkole str. 3
ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły str. 6
ROZDZIAŁ 3 Organy Szkoły str. 13
ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy szkoły str. 16
ROZDZIAŁ 5 Współdziałanie rodziców i nauczycieli str. 26
ROZDZIAŁ 6 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły str. 28
ROZDZIAŁ 7 Prawa i obowiązki uczniów str. 32
ROZDZIAŁ 8 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania wobec uczniów str. 35
ROZDZIAŁ 9 Szczegółowe warunki i sposób oceniania str. 37
ROZDZIAŁ 10 Oddziały przedszkolne str. 48
ROZDZIAŁ 11 Postanowienia końcowe str. 53

Cały statut dostępny >>Tutaj<<.