Początki integracji
Kanał YouTube

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie od zawsze była otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Staraliśmy się stwarzać przyjazne warunki uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jeszcze przed utworzeniem klas integracyjnych. Pomysł utworzenia szkoły z oddziałami integracyjnymi zrodził się około roku 1999. Spotkał się on ze zrozumieniem i przychylnością rodziców i dzieci oraz organu prowadzącego.

Dzięki temu w roku 2002 powstała pierwsza klasa integracyjna, a nasza szkoła od tego czasu funkcjonuje jako szkoła z oddziałami integracyjnymi. Była to wówczas jedyna taka szkoła nie tylko w naszym mieście, ale też w całym powiecie mławskim. Otwarcie oddziału integracyjnego poprzedziły działania mające na celu dostosowanie placówki do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Wszyscy nauczyciele zostali przygotowani do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez szkolenia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz doskonalenie wewnątrzszkolne. Stopniowo przygotowywano również budynek szkolny. Urządzono salki do zajęć specjalistycznych, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. W kolejnych latach zamontowano windy, zmodernizowano toalety, doposażono szkołę w specjalistyczny sprzęt, m.in. EEG BIOFEEDBACK, stoliki i lupy dla uczniów niedowidzących, sprzęt do terapii sensorycznej. Wiele z tych pomocy współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie w naszej szkole jest osiem oddziałów integracyjnych, w których wspólnie z nauczycielami przedmiotów pracują nauczyciele wspomagający. Nasi uczniowie, a wśród nich również niepełnosprawni, osiągają wiele sukcesów w konkursach i zawodach, odnoszą również sukcesy w rozwoju społecznym, pokonywaniu własnych słabości i budowaniu wiary we własne możliwości. Absolwenci klas integracyjnych osiągają też dobre wyniki na dalszych etapach kształcenia.