Listy uczniów przypisanych do poszczególnych oddziałów "0" oraz do klas pierwszych.