Pedagog poleca
Kanał YouTube

Drodzy rodzice w trosce o wychowanie  pamiętajcie  o budowaniu więzi i relacji  ze swoimi dziećmi.

 Oto mini poradnik sprzyjający dobrym relacjom  rodzice – dzieci !

 1. Konsekwentnie okazujcie  dziecku miłość, czułość  poprzez poświęcanie  mu uwagi, doceniajcie starania i chwalcie  za postępy.
 2. Rozmawiajcie z dzieckiem o ważnych dla niego sprawach, o przyjaciołach i zainteresowaniach. Nie krytykujcie i nie oceniajcie. Słuchajcie uważnie i nie lekceważcie jego problemów. Każde dziecko, żeby mogło czuć się bezpiecznie i rozwijać poczucie zaufania, potrzebuje miłości i silnej więzi z rodzicami. W okresie dorastania prawdopodobieństwo podejmowania ryzykownych zachowań (alkohol, narkotyki, dopalacze) jest  znacznie mniejsze wśród dzieci,  w życiu których rodzice występują aktywnie od najmłodszych lat.
 3. Pomagajcie dzieciom uwierzyć w siebie i przekazujcie im podstawowe wartości, wasze postawy i wartości mają ogromny wpływ na zachowanie waszego dziecka.
 4. Bądźcie  przykładem dla swoich dzieci, postępujcie tak aby być wiarygodnym. Pokazujcie dzieciom właściwe zachowanie poprzez swoje reakcje. Dzieci są świetnymi obserwatorami i łatwo zauważą, że nie robisz tak jak mówisz.  Pamiętajcie o komunikacie: „Nie rób tego, co ja robię, rób to co ja mówię”  to zupełnie nie działa.
 5. Ustalcie jasne zasady postępowania. Wymagajcie, ale stawiajcie warunki możliwe do spełnienia. Ustanawiajcie wyraźne granice i jasno określajcie konsekwencje ich przekroczenia.
 6. Bądźcie konsekwentni jeśli chodzi o  zasady i dyscyplinę, wówczas dzieci będą  liczyły
 7. się z wami, wiedząc, że ustalone normy muszą być respektowane. Jeżeli jest to możliwe, angażujcie dzieci w ustalanie zasad. 
 8.  Poznajcie przyjaciół i znajomych swoich dzieci.  Pamiętajcie, że dla nastolatków rówieśnicy  mają ogromne znaczenie i wywierają na nich bardzo duży wpływ. Dlatego powinniście  wiedzieć z kim przebywa  wasze  dziecko.
 9. Naucz dziecko konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.  Naucz je swoich ulubionych gier, rozwijaj zainteresowania sportem.  Znajdź wspólną  pasję. Pomagaj dziecku rozwijać  jego talenty i umiejętności.
 10. Zarezerwujcie stały , określony czas na wspólną zabawę i spędzanie czasu ze swoim dzieckiem. Zróbcie listę rzeczy, których wspólne wykonanie będzie wam sprawiało radość i przyjemność.
 11. Szanujcie prawo dzieci do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim  wolnym czasem. Doradzajcie, ale nie narzucajcie swojej woli.
 12. Uczcie w jaki sposób przezwyciężać trudności i radzić sobie  w trudnych sytuacjach. Taka wiedza, może okazać się kiedyś bezcenna.
 13. Zdecydowanie wyrażajcie negatywną postawę wobec stosowania środków psychoaktywnych.  Wasze dzieci  powinny mieć pełną świadomość,   że zależy  Wam  na jego bezpiecznym rozwoju.
 14. Starajcie się zawsze zrozumieć swoje dzieci i pomagajcie im bezpiecznie dorastać. Im lepszy masz kontakt ze swoim dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżesz je przed alkoholem, narkotykami czy dopalaczami.

Pedagodzy szkolni:

Dorota Olszewska

Małgorzata Dobrowolska