Pedagog poleca
Kanał YouTube

WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ:

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie - kontakt (23) 654 52 29

Komenda Powiatowa Policji w Mławie - kontakt (23) 654 72 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie - kontakt: (23) 654 35 60

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie - kontakt:  (23) 654 33 29

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie - kontakt:  (23) 655 28 64

Sąd Rejonowy w Mławie - kontakt: (23) 654 89 06

Ogólnopolskie telefony zaufania:

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci800 100 100

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 800 120 226

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” - 801 199 990

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - 22 425-98-48

„Pomarańczowa linia” - system pomocy rodzicom, których dzieci nadużywają alkoholu: 800 140 068

Bezpłatna linia wsparcia dla osób dorosłych po stracie bliskich - 800 108 108

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających śmierć kogoś bliskiego800 111 123

STRONY INTERNETOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA:

https://emocjedziecka.pl/

https://www.facebook.com/akademiarodzicapolska

https://www.facebook.com/bezkarinagrod/

https://dziecisawazne.pl/

http://123madrzyrodzice.pl/