Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Początki integracji

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie od zawsze była otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Staraliśmy się stwarzać przyjazne warunki uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jeszcze przed utworzeniem klas integracyjnych. Pomysł utworzenia szkoły z oddziałami integracyjnymi zrodził się około roku 1999. Spotkał się on ze zrozumieniem i przychylnością rodziców i dzieci oraz organu prowadzącego.

Dzięki temu w roku 2002 powstała pierwsza klasa integracyjna, a nasza szkoła od tego czasu funkcjonuje jako szkoła z oddziałami integracyjnymi. Była to wówczas jedyna taka szkoła nie tylko w naszym mieście, ale też w całym powiecie mławskim. Otwarcie oddziału integracyjnego poprzedziły działania mające na celu dostosowanie placówki do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Wszyscy nauczyciele zostali przygotowani do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez szkolenia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz doskonalenie wewnątrzszkolne. Stopniowo przygotowywano również budynek szkolny. Urządzono salki do zajęć specjalistycznych, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. W kolejnych latach zamontowano windy, zmodernizowano toalety, doposażono szkołę w specjalistyczny sprzęt, m.in. EEG BIOFEEDBACK, stoliki i lupy dla uczniów niedowidzących, sprzęt do terapii sensorycznej. Wiele z tych pomocy współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie w naszej szkole jest osiem oddziałów integracyjnych, w których wspólnie z nauczycielami przedmiotów pracują nauczyciele wspomagający. Nasi uczniowie, a wśród nich również niepełnosprawni, osiągają wiele sukcesów w konkursach i zawodach, odnoszą również sukcesy w rozwoju społecznym, pokonywaniu własnych słabości i budowaniu wiary we własne możliwości. Absolwenci klas integracyjnych osiągają też dobre wyniki na dalszych etapach kształcenia.

Data dodania: 2021-02-21 17:40:45
Data edycji: 2021-04-14 18:42:52
Ilość wyświetleń: 859

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej