Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin udostępniania podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie

Prosimy rodziców o uważne zapoznanie się z regulaminem wypożyczania  i udostępniania darmowych podręczników, z których korzystać będą w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie. Regulamin będzie dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
uczniom w roku szkolnym 2023/2024

1. Podręczniki dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

3. W pierwszym tygodniu roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 1) pobiera z biblioteki podręczniki w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
Po przekazaniu podręczników uczniom wychowawca ma obowiązek poprosić rodziców o podpisanie protokołu odbioru podręczników.

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

5. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia książek przed zniszczeniem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców zakupu nowego podręcznika.

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do wychowawcy wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8. Uczeń zobowiązany jest przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp., a następnie oddać wychowawcy zgodnie z protokołem podpisanym na początku roku szkolnego.

9. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się poplamienie, trwałe pobrudzenie, zalanie, porysowanie, popisanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie lub zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia uniemożliwiające lub utrudniające dalsze wykorzystywanie podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Uszkodzenia te pomniejszą wartość użytkową podręcznika, w związku z tym użytkownik ponosi koszty zgodnie z umową użyczenia.

10. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy.

11. Wszystkie podręczniki (materiały edukacyjne) należy zwrócić do wychowawcy klasy we wskazanym terminie. Następnie wychowawca na podstawie protokołu zwraca książki do biblioteki szkolnej.

Data dodania: 2021-02-21 17:51:19
Data edycji: 2023-09-24 20:15:57
Ilość wyświetleń: 1042

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej