Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

ŚW. JAN PAWEŁ II

 

Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuką wzniosłą i twórczą,

bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka.”

Kornel Makuszyński

 

Program opracowała komisja w składzie: Mariola Dorota Olszewska, Mirosława Dusza, Justyna Jakubiak, Agnieszka Lalak, Marzena Łabanowska, Mariola Szczepkowska, Danuta Wiśniewska, Anna Zomkowska, Jolanta Zasina, Beata Żabińska.

 

 

PROGRAM   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 WPROWADZENIE

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych  społeczności szkolnej. Zawiera całościowe   oddziaływania   wychowawcze  wraz   z  uzupełniającymi   działaniami profilaktycznymi  w zależności od  potrzeb uczniów – zarówno  w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom  problemowym.

WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka  w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartościTreść całego dokumentu dostępna >>tutaj<<.

Data dodania: 2021-02-21 17:51:50
Data edycji: 2021-04-14 18:46:08
Ilość wyświetleń: 1216

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook