Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekty szkolne

 • Szkoła w Chmurze."Serdecznie gratulujemy otrzymania tytułu Szkoła w Chmurze Microsoft! Życzymy powodzenia w dalszej transformacji cyfrowej szkoły."

To fragment email'a, jaki otrzymaliśmy z Microsoft'u w czerwcu 2020 roku. Oznacza to, że nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie "Szkół w Chmurze Microsoft". Jest to zasługa nauczycieli i uczniów, którzy aktywnie wykorzystują dostępne aplikacje w Office 365, głównie Teams. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 • Klasa z ECDL.

Nowe technologie mają coraz większy wpływ na świat edukacji, nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Podobnie jak to, że kompetencje cyfrowe to kompetencje przyszłości.

Dzieci od początku szkoły korzystają z nowoczesnych technologii. Nie ma od tej drogi ucieczki i nie trzeba jej szukać. Należy natomiast uczyć, jak używać technologii mądrze i bezpiecznie. Jedną z form, dzięki której to realizujemy w naszej szkole jest udział w programie "Klasa z #ECDL". W jego ramach przygotowujemy uczniów do egzaminów na Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych. Mogą się one odbywać w naszej pracowni komputerowej, gdyż jest ona certyfikowanym Edukacyjnym Laboratorium Egzaminacyjnym.

 

 

 • Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy to zajęcia sportowe dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem SKS jest stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowo – rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego. Daje on możliwość podejmowania aktywności ruchowej wszystkim chętnym dzieciom.

W naszej szkole zajęcia sportowe w ramach Programu SKS prowadzone są systematycznie w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu i trwają po 60 minut. Są zajęciami pozalekcyjnymi i dedykowanymi głównie dzieciom z klas I-III.

 

 

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnistwa

 

 

 

      W 2020 roku szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego celem było wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Dzięki realizacji projektu biblioteka szkolna wzbogaciła się o 1019 książek, w tym woluminy z literatury pięknej dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, traktujące ich problemy np. z deficytem uwagi, autyzmem, zespołem Aspergera, niedostosowanych społecznie. Natomiast uczniowie wzięli udział w 24 projektach edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

 • InstaLing

 

Już od trzech lat uczniowie naszej szkoły mają możliwość łatwej i sprawnej nauki słownictwa angielskiego i niemieckiego.
Dzieje się tak za sprawą platformy do nauki InstaLing.
Od niedawna testujemy również wykorzystanie platformy do pracy na języku polskim.
Nauczyciele współpracujący z InstaLing to:
p. Marta Grabowska,
p. A. Grzywaczewska,
p. Katarzyna Kowalska,
p. Izabela Szpakut.

Dlaczego InstaLing?

 • Ucz się efektywnie
  Najlepsze efekty daje krótka, ale systematyczna nauka. Uczniowie rozwiązują codziennie kilkuminutowe sesje, poznają nowe słówka, utrwalają te, które zostały już poznane i powiększają swoją znajomość słownictwa każdego dnia.

 • Używaj gdziekolwiek jesteś
  Platforma umożliwia codzienną naukę w dowolnych warunkach.
  W domu, w szkole, w autobusie, na komputerze, tablecie lub smartfonie. Z InstaLing można korzystać wszędzie.

 • Obserwuj postępy
  Nauczyciele i Rodzice monitoruj postępy i systematyczność pracy swoich uczniów/dzieci dzięki dostępowi do przejrzystych raportów i mają realne narzędzie obrazujące zaangażowanie w naukę słownictwa.

 • InstaLing to więcej niż liczby, ale...
  1,6 mld. - wykonanych sesji
  224 tys. - aktywnych uczniów
  210 mln. - nauczonych słówek
  8 tys. - zarejestrowanych nauczycieli

 • Szczegółowe informacje pod adresem:
  https://instaling.pl/

 

 • Aktywna tablica 2020 - 2024

 

 

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Ze względu na szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, nastąpiła przebudowa programu w stosunku do poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019, m.in. zostały określone inne progi wsparcia finansowego dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.

Wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostały/zostaną objęte:

 1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;

 2. 5870 szkół ponadpodstawowych;

 3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych;

 4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych;

 5. 4530 szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,

- przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;

 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;

 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;

 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem jest doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu w związku z  uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i  wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w  sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W obecnej edycji programu rozszerzono na kolejne lata:

 • możliwość zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej

oraz wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

 • Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 • Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 

 • Z kulturą mi do twarzy - edycja IV

Klasy I i II biorą udział w projekcie "Z kulturą mi do twarzy". Projekt ma za zadanie wprowadzić uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji. Udział pozwoli na wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej oraz etnicznej.

 

Cele szczegółowe opierają się przede wszystkim na:

- promowaniu kultury wysokiej i wrażliwości na piękno,

- rozwijaniu poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

- współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

- wychowaniu w duchu wartości, takich jak dobro, piękno, patriotyzm,

- kształtowaniu empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

- kształtowaniu poczucia przynależności do kraju , regionu, zapoznanie z tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

- zapoznaniu z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganiu,

- współpracy z rodzicami, włączaniu ich w do aktywnych działań na rzecz placówki.

Data dodania: 2021-02-16 08:26:54
Data edycji: 2024-03-17 21:53:54
Ilość wyświetleń: 2092

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Partnerzy

Motto

,,Więcej nas łączy niż dzieli”

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej